026-10 55 77

Huvudrubriker

Vittnesstödjare

Att bli drabbad av brott är uppslitande i sig och brottsoffret behöver bearbeta vad som hänt. Många brottsoffer och vittnen till brott känner sig osäkra på hur en rättegång går till. För många brottsoffer är det första gången de kommer till en domstol. Idén bakom vittnesstöd är att brottsoffret, här kallad målsäganden, samt vittnen ska känna sig trygga och omhändertagna. Vittnesstödets uppgift är att hjälpa vittnen och målsäganden i samband med rättegången.


Under rättegången är den tilltalade i fokus. Många vittnen och brottsoffer känner sig förbisedda. Då kan det kännas bra att ha stöd av en person som står utanför rättsväsendet men känner till hur det fungerar. Vittnesstöd är ideellt engagerade personer som har fått utbildning om hur rättegången går till, samt vilket stöd brottsoffer och vittnen behöver. Deras roll är att ge information och inge trygghet. Vittnesstödet kan svara på frågor som uppkommer i efterhand och följa upp upplevelsen av rättegången.


Att vänta i samma rum som den tilltalade och dennes advokat känns för de flesta obehagligt. Brottsoffer och vittnet har rätt till eget väntrum och det är en sådan sak vittnesstödet kan ge information om, och hjälpa till att kräva. Vid de flesta tingsrätter har Brottsofferjouren ett avskilt rum för brottsoffren och vittnen. Vittnesstöd vet hur rättssalen ser ut och känner till de flesta åklagare och domare i den lokala tingsrätten.


Vittnesstödet kan berätta om rätten till ersättning för kostnader i samband med inställelsen i rättssalen och var man kan kvittera ut sådan ersättning.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.